Priser

Hos os kan du bruge de fleste gængse betalingskort samt MobilePay

Vore priser er ikke nødvendigvis markedets billigste, men vi stræber efter at være bedst. Vi er  tilknyttet sygesikringens takster for almindelige behandlinger gennem den særlov, som trådte i kraft 1.6.2018. De ved særlov fastsatte priser kan ses på Sundhed.dk​

Politikerne i Folketinget har besluttet at indføre et lovindgreb, som gælder for den almene voksentandpleje i Danmark. Lovindgrebet indebærer bl.a., at det offentlige årligt vil yde 300 mio. kr. mindre i tilskud end i 2016 og 2017.

Tandlægeforeningen har protesteret imod lovindgrebet. Det offentlige tilskud er skåret rigeligt ned i forvejen. Danskerne risikerer at komme til at betale regningen i form af smerter og store behandlinger, som kunne have været undgået. Tandlægeforeningen vil derfor arbejde videre for, at du kan få et større tilskud til tandpleje.

Her på klinikken er vi også modstandere af lovindgrebet. Vi har imidlertid valgt at tilslutte os den nye ordning, som politikerne har indført (”særloven”).

Det betyder, at du som patient her på klinikken fortsat kan få offentligt tilskud til undersøgelse, tandrensning og en række andre grundlæggende og forebyggende tandplejeydelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad den nye lovgivning kommer til at betyde for dig, så spørg os her på klinikken​

Overenskomsten for tandlægeydelser, som er baggrunden for særloven, er lavet grundlæggende om pr. 1.4.2015.

Undersøgelsestyper og behandlinger er skilt fra hinanden og de nye nationale kliniske retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen er indbygget i overenskomsten. Du vil se ny tekster på din regning og måske få ændret tidsintervallet til næste kontrol. 

Reglerne for tilskud er ligeledes ændret. Det kan betyde, at du i første omgang måske skal betale en lille smule mere end du er vant til, men til gengæld bliver det lidt billigere, hvis du har sygdom i mundhulen.

Overenskomsten tilpasses løbende, så hvad vi fortalte dig i går passer måske ikke helt i dag. Ja, det skal ikke være let...

Som følge af de stærkt forøgede udgifter til værnemidler mv. i forbindelse med corona-virus ser vi os nødsaget til at tage et hygiejnetillæg på 56 kr. pr. besøg. Tillægget dækker dog slet ikke vores faktiske omkostninger. Der er i den nuværende særlov, som fra statens side fastlægger vores priser, ikke taget højde for disse udgifter. Vi håber selvfølgelig på, at vores vanlige høje hygiejneniveau fastsat i NIR (Nationale infektionskliniske retningslinjer) bliver standard igen så vi straks kan fjerne tillægget.

​Prislister fører ofte til mere vildledning end vejledning, så vi giver meget gerne tilbud på hele behandlinger i stedet for løsrevne dele.

Følgende behandlinger og priser skal vi oplyse:

Flerfladet plastfyldning

Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader​

Kr.895,- til Kr.900,-​

Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader

Kr.1250, - til Kr.1300,-

Kroner

Krone af ædelmetal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar),

i undermunden (uden stifter og opbygning)

Kr.5000,- til Kr.6500,-

Rodbehandling

Rodbehandling i fortand, overkæbe (fast tilskud fra den offentlige sygesikring)

Kr.1260,- til Kr.1300,-

Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (ekskl. fyldning)

Kr.2520,- til Kr.2700,-

Bro 3 led

Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af ædelmetal med påbrændt

porcelæn (uden stifter og opbygning). Andre brotyper fremstilles.

Kr.12000,- til Kr.15000,-

Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion)

Kr.625,- til Kr. 2500,-

En lokal bedøvelse

Kr.267

Udeblivelse: I følge overenskomsten med Sygesikringen er vi berettigede til at tage honorar for udeblivelse

​Firmainformation

Tandlæge Lars Rasch

CVR: 75871414

Adresseinformation

Kontaktinformation